3045 Zonvakanties op geweldige locaties

Privacy Policy

VakantieNaarDeZon.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

VakantieNaarDeZon.nl gebruikt de verzamelde gegevens om de bezoekers het volgende te leveren
* Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
* Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u de nieuwsbrief correct toe te zenden.
* Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
* Gegevens worden zonder toestemming niet verstrekt aan derden

Cookies
VakantieNaarDeZon.nl maakt gebruik van cookies. Cookies maken onze website prettiger voor u in het gebruik. Er wordt wel een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Als u geen cookie wilt ontvangen dan kunt u dit blokkeren via de browserinstellingen van uw computer of browser. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van VakantieNaarDeZon.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Deze website bevat veel informatie om u te helpen bij het kiezen van reizen en informatie over zonvakanties. Deze informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te nemen.
VakantieNaarDeZon.nl besteedt de uiterste zorg aan de website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Bestemmingen, accommodatie, informatieniveaus en beperkte garantie
Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet of onjuist is afgebeeld.

Hyperlinks
Deze website bevat links naar andere websites. Wij hebben geen inzage in en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met vertrouwelijke informatie omgaan. VakantieNaarDeZon.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door VakantieNaarDeZon.nl ter beschikking gestelde en beheerde informatie.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van Optima Capta. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Optima Capta vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Privacy voorwaarden
VakantieNaarDeZon.nl draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Uw gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve indien dit voor de uitvoer van de door u geboekte reis noodzakelijk is. Zie ook de Privacy Policy.

E-Mail Nieuwsbrief
Via de site kunt u zich, door middel van het invoeren van uw persoonsgegevens, aanmelden voor de nieuwsbrief van VakantieNaarDeZon.nl. Zodoende wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van het reisaanbod, aanbiedingen en informatie. Indien u geen belangstelling meer heeft voor de nieuwsbrief, dan kunt u zich op iedere nieuwsbrief afmelden.

Alle zonvakanties per land | Over Ons | Contact, Vragen & Suggesties | Sitemap | Adverteren | Partners | Privacy Policy & Disclaimer

© VakantieNaarDeZon.nl - De Zonvakantie Vergelijker