3045 Zonvakanties op geweldige locaties

ANVR, SGR, Calamiteiten Fonds en ThuisWinkel Waarborg

De reisorganisaties die zonvakanties aanbieden en op deze site zijn opgenomen in de database zijn allemaal aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteiten Fonds. Daarnaast hebben de meesten ook het ThuisWinkel Waarborg keurmerk, wat ondersteund wordt door de ConsumentenBond.

ANVR - Algemeen Verbond van Reisondernemingen

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De zonvakanties die aangeboden worden door reisorganisaties die opgenomen zijn op deze website, worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Meer informatie op www.anvr.nl.

SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de aangeboden reizen van reisorganisaties die op deze website zijn opgenomen, onder de garantie van SGR. De SGR-garantie regeling houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, dan wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Meer informatie op www.sgr.nl.

Calamiteiten Fonds

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de aangeboden reizen van reisorganisaties die op deze website zijn opgenomen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument:
- (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien de reisorganisatie de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien de reisorganisatie als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De verplichte bijdrage aan het calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per reservering (max. 9 personen).
Meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl.

ThuisWinkel Waarborg

Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via o.a. internet. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.
Meer informatie op www.thuiswinkel.org.

Alle zonvakanties per land | Over Ons | Contact, Vragen & Suggesties | Sitemap | Adverteren | Partners | Privacy Policy & Disclaimer

© VakantieNaarDeZon.nl - De Zonvakantie Vergelijker